Harris Westminster Sixth Form

Secondary Steel House, 11 Tothill Street, Westminster, London SW1H 9LH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 14,000 1,420 £2,090 n/a -3.4%
Y llynedd 612,000 99,300 £91,800 £60,500 -1.2%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 12% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £5,200 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 670 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £100 ac wedi cynhyrchu 110 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£15,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£61,000 66,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£28,000 31,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£18,000 19,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£23,000 27,000 kg CO2
£140,000 Dysgu rhagor

Harris Westminster Sixth Form Staff

Harris Westminster Sixth Form Pupils