Harris Primary Academy Haling Park

Primary 50-58 Haling Road, Croydon, Surrey CR2 6HS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,350 191 £352 n/a +5.4%
Y llynedd 102,000 13,700 £15,300 £5,630 -8.2%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 5.4%, gan gostio £18 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 340 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £41 ac wedi cynhyrchu 37 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£780 890 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,700 5,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,600 6,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
10 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddi defnydd o ynni eich ysgol - pan fydd disgyblion yn yr ysgol

Gwe 30ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Byddwch yn Arwr Ynni

Mer 28ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall sut mae ein dewisiadau trafnidiaeth yn effeithio ar yr amgylchedd

Mer 28ain Meh 2023

Ysgrifennwyd polisi teithio i'r ysgol

Maw 27ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Eco Schools Green Flag Award 2023!

Maw 27ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwylio animeiddiad am ynni adnewyddadwy

Llun 26ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Bydd yn sylwr solar

Sul 25ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Bydd yn sylwr solar

Llun 5ed Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dilyn ynni'r haul

Llun 5ed Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Bydd yn dditectif ynni

Llun 5ed Meh 2023

Harris Primary Academy Haling Park Staff

Harris Primary Academy Haling Park Pupils