Newstead Wood School

Secondary Avebury Rd, Orpington BR6 9SA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 11,200 2,260 £2,250 n/a +19%
Y llynedd 508,000 86,700 £102,000 £44,100 -7.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,150 451 £163 n/a +1.6%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 2 Rhag 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy!
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 9.8% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £5,000 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 19%, gan gostio £350 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£44,000 37,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,000 4,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£25,000 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£10,000 8,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£14,000 12,000 kg CO2
£69,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Goleuadau mewnol sydd wedi'u huwchraddio i LED

Gwe 21ain Gorff 2023
2023
1 weithred

Hanner tymor - amser i ddiffodd

Gwe 26ain Mai 2023
2023
1 weithred

Hanner tymor - amser i ddiffodd

Gwe 31ain Maw 2023
2023
3 o weithredoedd

Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni

Mer 22ain Chwe 2023

Started working towards an energy saving target

Mer 22ain Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Gwe 3ydd Chwe 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 27ain Ion 2023

Newstead Wood School Pupils