Oasis Academy - Arena

Secondary Albert Road, Croydon, London SE25 4QL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,960 925 £1,850 n/a +3.0%
Y llynedd 306,000 42,000 £113,000 £71,300 -4.8%
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 19 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,500 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£60,000 32,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£52,000 28,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£21,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Oasis Academy - Arena Pupils