Harris Primary Academy Merton

Primary Abbotts Road, Mitcham, Surrey CR4 1JW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,230 373 £484 n/a +0.9%
Y llynedd 194,000 32,400 £29,100 £16,000 n/a
Trydan data: 26 Mai 2022 - 2 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 390 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £58 ac wedi cynhyrchu 64 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 28 kW yn y gaeaf i 7.9 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £6,100 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,200 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£16,000 18,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£13,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£6,400 7,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£4,300 5,100 kg CO2
£33,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Harris Primary Academy Merton Staff

Harris Primary Academy Merton Pupils