Harris Academy Tottenham

Mixed primary and secondary Ashley Road, Tottenham Hale N17 9LN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 12,800 1,260 £1,920 n/a -2.7%
Y llynedd 619,000 98,800 £92,800 £59,400 -0.5%
Trydan data: 29 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 49 kW yn y gaeaf i 31 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £6,100 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 500 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £73 ac wedi cynhyrchu 78 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£59,000 65,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£29,000 32,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£21,000 23,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Harris Academy Tottenham Pupils