Harris Boys Academy East Dulwich

Secondary Peckham Rye, East Dulwich SE22 0AT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 25,200 2,470 £3,780 n/a -9.3%
Y llynedd 1,070,000 168,000 £160,000 £127,000 -17%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,100 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £160 ac wedi cynhyrchu 170 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
 Da iawn!  Mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi gostwng 9.3%, gan arbed £390 bob wythnos.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£41,000 45,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£130,000 140,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£79,000 87,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£37,000 40,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Rhag 2022

Harris Boys Academy East Dulwich Staff

Harris Boys Academy East Dulwich Pupils