Harris Clapham Sixth Form

Secondary 73 Kings Avenue, London, SW4 8DX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,920 362 £588 n/a +1.0%
Y llynedd 185,000 28,000 £27,800 £24,200 n/a
Trydan data: 23 Awst 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,900 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £260 ac wedi cynhyrchu 260 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 16 kW yn y gaeaf i 12 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £770 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£13,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£24,000 27,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£9,800 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£6,100 6,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Harris Clapham Sixth Form Pupils