Harris Primary Academy East Dulwich

Primary 173 Lordship Lane, London SE22 8HA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,260 192 £339 n/a -5.0%
Y llynedd 112,000 15,400 £16,800 £6,510 -1.6%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 340 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £43 ac wedi cynhyrchu 39 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 9.7% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £960 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,200 8,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£6,500 7,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,400 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Llun 20fed Maw 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Llun 12fed Medi 2022

Harris Primary Academy East Dulwich Staff

Harris Primary Academy East Dulwich Pupils