King Edward VI Handsworth Grammar School for Boys

Secondary Grove Lane, Handsworth, Birmingham. B21 9ET

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 474,000 80,500 £71,000 £24,900 n/a
Trydan data: 1 Rhag 2021 - 27 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 37 kW yn y gaeaf i 25 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £6,100 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£9,700 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£18,000 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£25,000 28,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£14,000 18,000 kg CO2
£95,000 Dysgu rhagor

King Edward VI Handsworth Grammar School for Boys Staff

King Edward VI Handsworth Grammar School for Boys Pupils