King Edward VI Lordswood School for Girls

Secondary King Edward VI Lordswood School For Girls B17 8QB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 362,000 62,700 £54,300 £16,800 n/a
Trydan data: 1 Ebr 2022 - 31 Maw 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£71 100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£17,000 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£8,300 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£17,000 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Llun 1af Mai 2023

King Edward VI Lordswood School for Girls Staff

King Edward VI Lordswood School for Girls Pupils