Kingfisher Hall Primary Academy

Primary 40 The Ride, Enfield EN3 7GB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,270 279 £491 n/a +4.6%
Y llynedd 143,000 19,700 £21,500 £9,870 +32%
Nwy Wythnos ddiwethaf 294 61.7 £8.81 n/a -1.5%
Y llynedd 193,000 40,500 £5,790 £172 n/a
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 25 Medi 2023. Nwy data: 24 Medi 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Mae defnydd trydan blynyddol wedi cynyddu 35,000 kWh o gymharu â'r llynedd. Beth allwch chi ei ddiffodd i wneud gwahaniaeth?
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 820 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £62 ac wedi cynhyrchu 140 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£980 1,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£980 6,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£9,900 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£9,900 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£740 5,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Gwe 1af Medi 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Maw 22ain Tach 2022

Kingfisher Hall Primary Academy Staff

Kingfisher Hall Primary Academy Pupils