Lyneham Primary School

Primary Preston Lane, Lyneham, Wiltshire SN15 4QJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,370 134 £331 n/a +7.7%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 5 Rhag 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 7.7%, gan gostio £24 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 32% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £3,600 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,100 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,900 5,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Gwiriwyd seliau drws oergell a rhewgell

Maw 29ain Tach 2022
2022
2 o weithredoedd

Uwchraddiwyd goleuadau diogelwch i LED

Mer 6ed Ebr 2022

Goleuadau mewnol sydd wedi'u huwchraddio i LED

Mer 6ed Ebr 2022

Lyneham Primary School Pupils