Morley Newlands Academy

Primary Wide Lane, Morley LS27 8PG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,440 339 £1,720 n/a +0.4%
Y llynedd 161,000 26,600 £49,800 £11,700 -6.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,520 320 £45.70 n/a +4.0%
Y llynedd 191,000 40,100 £5,720 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Nwy data: 13 Chwe 2022 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Y defnydd trydan brig y llynedd oedd 55 kW. Mae gan yr ysgolion o faint tebyg sy'n perfformio orau ddefnydd brig o 55 kW. Daliwch ati i ddiffodd i arbed hyd yn oed mwy o drydan!
Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 0 kWh yn costio tua 0c. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,500 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£15,000 7,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£7,400 3,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£12,000 6,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£8,600 3,700 kg CO2
£26,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Gwe 2ail Meh 2023

Morley Newlands Academy Pupils