Oasis Academy - Marksbury Road

Primary Marksbury Road, Bristol BS3 5JL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 560 29.2 £174 n/a +9.7%
Y llynedd 25,700 1,910 £9,740 dim +11%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,120 235 £67.20 n/a +8.1%
Y llynedd 161,000 33,800 £13,900 dim n/a
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 2 Hyd 2023. Nwy data: 12 Gorff 2022 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 9.7%, gan gostio £15 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 290 kWh o nwy gan gostio £22. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,800 5,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£840 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Oasis Academy - Marksbury Road Staff

Oasis Academy - Marksbury Road Pupils