Oasis Academy - Mayfield

Secondary Ashley Crescent, Southampton SO19 9NA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 12,200 1,150 £3,770 n/a +9.6%
Y llynedd 519,000 75,800 £193,000 £119,000 -12%
Nwy Wythnos ddiwethaf 14,100 2,970 £847 n/a +30%
Y llynedd 553,000 116,000 £44,700 dim n/a
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 26 Medi 2023. Nwy data: 7 Gorff 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 1,600 kWh o nwy gan gostio £93. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  14% sy'n costio£110 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£1,200 8,500 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£16,000 8,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£99,000 52,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£76,000 40,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£7,500 26,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oasis Academy - Mayfield Pupils