Salisbury Manor Primary School

Primary Salisbury Manor Primary Academy 4 Burnside Avenue E4 8YJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,520 468 £507 n/a -9.3%
Y llynedd 140,000 22,000 £28,200 £16,800 -2.1%
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 13% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 1,600 kWh o gymharu â1,400 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 470 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £87 ac wedi cynhyrchu 68 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,800 4,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£17,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£14,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,900 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Salisbury Manor Primary School Staff

Salisbury Manor Primary School Pupils