Spa Academy Askern

Junior Sutton Road, Askern, Doncaster DN6 0AQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,210 118 £444 n/a -0.2%
Y llynedd 67,000 11,200 £15,200 £5,170 -53%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,710 359 £249 n/a -10%
Y llynedd 292,000 61,400 £42,600 £12,800 -3.8%
Trydan data: 1 Medi 2019 - 26 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5.8 kW yn y gaeaf i 1.8 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £5,100 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,400 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £230 ac wedi cynhyrchu 290 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,600 780 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£6,700 9,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,800 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,800 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£8,300 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Llun 1af Mai 2023

Spa Academy Askern Pupils