St. Benedict's C of E Junior School

Primary Benedict Street, Glastonbury BA6 9EX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 30,300 5,920 £4,550 dim +9.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 401 84.3 £12 n/a +8.1%
Y llynedd 31,400 6,590 £942 dim +12%
Trydan data: 22 Hyd 2017 - 29 Rhag 2021. Nwy data: 22 Hyd 2017 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae defnydd trydan blynyddol wedi cynyddu 2,700 kWh o gymharu â'r llynedd. Beth allwch chi ei ddiffodd i wneud gwahaniaeth?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£420 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£370 490 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£830 1,200 kg CO2
£8,300 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2019
1 weithred

St. Benedict's C of E Junior School joined Energy Sparks!

Maw 22ain Hyd 2019

St. Benedict's C of E Junior School Staff

St. Benedict's C of E Junior School Pupils