Worle Community School

Secondary Redwing Drive, Weston-super-Mare BS22 8XX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 10,500 666 £2,910 n/a -0.4%
Y llynedd 488,000 36,100 £99,300 £36,200 n/a
Trydan data: 16 Tach 2021 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 43 kW yn y gaeaf i 19 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £6,500 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 580 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £73 ac wedi cynhyrchu 26 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£11,000 7,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£49,000 30,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£12,000 7,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Diffoddwyd siambrau mwg ar ôl ysgol

Gwe 9fed Meh 2023

Diffoddwyd y goleuadau ar ddiwrnodau heulog

Sul 4ydd Meh 2023
2023
4 o weithredoedd

Arall

Llun 17eg Ebr 2023

Changed heating start time

Gwe 14eg Ebr 2023

Diffoddwyd y gwres am yr haf

Llun 3ydd Ebr 2023

Gwiriwyd seliau drws oergell a rhewgell

Llun 3ydd Ebr 2023
2023
2 o weithredoedd

Change heating end time

Iau 23ain Maw 2023

Uwchraddiwyd offer cegin

Iau 23ain Maw 2023
2023
2 o weithredoedd

Gwiriwyd bod ffenestri ar gau ar ddiwedd y dydd

Maw 21ain Chwe 2023

Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni

Iau 2ail Chwe 2023

Worle Community School Pupils