St Nicholas C of E Primary School

Primary St Faiths Rd Alcester B496AG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,220 222 £334 n/a +2.0%
Y llynedd 113,000 18,500 £16,900 £5,670 -6.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,560 327 £140 n/a +11%
Y llynedd Data ar gael o Gorff 2024
Trydan data: 1 Medi 2018 - 24 Medi 2023. Nwy data: 19 Gorff 2023 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 9.5 kW yn y gaeaf i 6.5 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,500 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 260 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £40 ac wedi cynhyrchu 43 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,600 7,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,700 6,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£3,000 3,500 kg CO2
£24,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
4 o weithredoedd

Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni

Mer 20fed Medi 2023

Ychwanegwyd inswleiddio llofft neu wal

Mer 20fed Medi 2023

St Nicholas Primary School became an active user of Energy Sparks!

Mer 13eg Medi 2023

Arall

Gwe 1af Medi 2023
2023
2 o weithredoedd

Difoddwyd oeryddion dŵr a boeleri diodydd poeth yn ystod gwyliau'r ysgol

Maw 25ain Gorff 2023

Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol

Sad 1af Gorff 2023
2021
2 o weithredoedd

Uwchraddiwyd ffenestri i wydr dwbl neu driphlyg

Llun 20fed Medi 2021

Goleuadau mewnol sydd wedi'u huwchraddio i LED

Mer 1af Medi 2021

St Nicholas C of E Primary School Staff

St Nicholas C of E Primary School Pupils