St Philip Howard Catholic Voluntary Academy

Secondary Sunlaws Street, Glossop, Derbyshire, SK13 8DR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,630 450 £695 n/a +3.4%
Y llynedd 196,000 32,700 £29,400 £10,700 n/a
Trydan data: 1 Hyd 2021 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 15% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 11,000 kWh sydd wedi costio £1,600. Mae hyn yn gynnydd o 1,400 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 310 kg CO2 ychwanegol.
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 8.6% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £1,000 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,600 3,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£11,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,900 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£4,200 5,100 kg CO2
£35,000 Dysgu rhagor

St Philip Howard Catholic Voluntary Academy Staff

St Philip Howard Catholic Voluntary Academy Pupils