Studley Infants' School

Primary High St Studley Warwickshire B807HJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 189 39.6 £17 n/a +36%
Y llynedd 171,000 35,800 £6,110 £1,930 n/a
Nwy data: 1 Mai 2022 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,300 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £47 ac wedi cynhyrchu 280 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 41 kWh yn costio tua £3.70. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,700 9,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£550 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£2,100 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£520 3,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Studley Infants' School became an active user of Energy Sparks!

Mer 13eg Medi 2023

Studley Infants' School Pupils