Swindon Academy - Beech Avenue

Mixed primary and secondary Swindon Academy Beech Avenue Swindon Wiltshire SN2 1JR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 21,500 4,320 £4,320 n/a -0.0%
Y llynedd 997,000 168,000 £200,000 £133,000 -0.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 9,860 2,070 £749 n/a +50%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 2 Rhag 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£130,000 110,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£90,000 76,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£31,000 26,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,200 4,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£3,700 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
10 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Mer 18fed Ion 2023

Newidiwyd tymheredd a osodwyd ar wres canolog

Mer 11eg Ion 2023

Gwiriwyd seliau drws oergell a rhewgell

Maw 10fed Ion 2023

Wedi dadrewi rhewgelloedd

Mer 4ydd Ion 2023

Newidiwyd amser gweithredu gwres canolog

Maw 3ydd Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Mesur tymheredd yr ystafell ddosbarth

Maw 3ydd Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Troi gwres yr ysgol i lawr 1°C

Maw 3ydd Ion 2023

Gwiriwyd bod ffenestri ar gau ar ddiwedd y dydd

Maw 3ydd Ion 2023

Addaswyd thermostatau rheiddiaduron

Maw 3ydd Ion 2023

Started working towards an energy saving target

Sul 1af Ion 2023

Swindon Academy - Beech Avenue Staff

Swindon Academy - Beech Avenue Pupils