The Hurlingham Academy

Secondary Peterborough Road Fulham, London SW6 3ED

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 6,720 1,360 £1,350 n/a +23%
Y llynedd 339,000 57,000 £67,600 £35,500 +7.4%
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 17% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 23,000 kWh sydd wedi costio £4,600. Mae hyn yn gynnydd o 3,300 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 600 kg CO2 ychwanegol.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 23%, gan gostio £250 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,900 4,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£36,000 30,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£23,000 19,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,700 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£6,100 5,100 kg CO2
£33,000 Dysgu rhagor

The Hurlingham Academy Pupils