The King Alfred School

Secondary 185 Burnham Road TA9 3EE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,470 547 £1,510 n/a +6.2%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 6,460 1,360 £283 n/a +57%
Y llynedd 882,000 185,000 £35,400 dim -27%
Trydan data: 1 Ion 2023 - 25 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 260 kWh o nwy gan gostio £11. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  16% sy'n costio£40 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£1,900 18,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£4,400 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,800 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£2,400 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

The King Alfred School Pupils