The Purbeck School

Secondary Worgret Road, Wareham, Dorset BH20 4PF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 16,200 1,540 £2,420 n/a -2.7%
Y llynedd 782,000 95,700 £117,000 £80,400 -18%
Nwy Wythnos ddiwethaf 450 94.5 £13.50 n/a -1.2%
Y llynedd 391,000 82,200 £11,700 dim -14%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 2 Hyd 2023. Nwy data: 1 Medi 2021 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 17.1C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £100.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,300 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £120 ac wedi cynhyrchu 160 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£13,000 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£72,000 79,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£80,000 88,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,100 7,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,400 9,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2021
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Llun 6ed Medi 2021

The Purbeck School Pupils