Walthamstow Primary Academy

Primary Billet rd E17 5DP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,720 565 £547 n/a -2.9%
Y llynedd 128,000 22,000 £25,800 £19,200 -4.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,630 342 £124 n/a +21%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 24 Ion 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 30% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 9,500 kWh sydd wedi costio £1,900. Mae hyn yn gynnydd o 2,200 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 2.2 kg CO2 ychwanegol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 690 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £140 ac wedi cynhyrchu 120 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£9,900 8,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£19,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,600 5,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,300 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£5,500 5,300 kg CO2
£33,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Walthamstow Primary Academy Staff

Walthamstow Primary Academy Pupils