Whittingham Primary Academy

Primary 340 Higham hill rd E17 5QX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,390 280 £280 n/a -10%
Y llynedd 126,000 21,400 £25,300 £10,400 -2.6%
Nwy Wythnos ddiwethaf 525 110 £39.90 n/a +34%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 24 Ion 2023 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,800 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,800 5,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£10,000 8,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,300 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£3,100 2,800 kg CO2
£20,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Whittingham Primary Academy Staff

Whittingham Primary Academy Pupils