Winston Way Academy

Primary Winston Way IG1 2WS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,430 903 £890 n/a -1.5%
Y llynedd 208,000 35,200 £41,900 £18,700 -5.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,370 498 £180 n/a +44%
Y llynedd Data ar gael o Gorff 2024
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 25 Gorff 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 19 kW yn y gaeaf i 10 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £3,500 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 320 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £64 ac wedi cynhyrchu 54 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,400 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£19,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£15,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,500 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£5,800 5,200 kg CO2
£33,000 Dysgu rhagor

Winston Way Academy Pupils