Ysgol Bro Brynach

Primary Ysgol Bro Brynach Llanboidy Hendygwyn ar Daf Sir Gar SA33 6AA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,110 223 £464 n/a +2.5%
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Trydan data: 22 Maw 2023 - 22 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£7,100 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,900 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Addaswyd thermostatau rheiddiaduron

Maw 11eg Gorff 2023
2023
1 weithred

Hanner tymor - amser i ddiffodd

Gwe 26ain Mai 2023

Ysgol Bro Brynach Pupils