Ysgol Gynradd Gymraeg Gellionnen

Primary Ysgol Gynradd Gymraeg Gellionnen, Heol Gellionnen, Clydach, Abertawe SA6 5HE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 185 38.8 £19.40 n/a 610%
Y llynedd 212,000 44,400 £8,400 £6,270 +8.6%
Nwy data: 23 Meh 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  590% sy'n costio£17 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 14.0C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £470.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,600 7,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£3,300 6,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£730 2,900 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£6,500 35,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,800 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 28ain Medi 2022

Ysgol Gynradd Gymraeg Gellionnen Staff

Ysgol Gynradd Gymraeg Gellionnen Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Ysgol Gynradd Gymraeg Gellionnen mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council