Ysgol Pen Rhos

Primary Ysgol Pen Rhos Copperworks Road Llanelli sa15 2ng

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,040 275 £1,280 n/a +21%
Y llynedd 141,000 20,400 £34,500 £14,500 +5.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,180 458 £200 n/a +103%
Y llynedd 307,000 64,400 £13,600 dim n/a
Trydan data: 21 Meh 2019 - 25 Medi 2023. Nwy data: 6 Hyd 2021 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 21%, gan gostio £220 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 26 kW yn y gaeaf i 6.8 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £3,100 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,900 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£8,800 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£30,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£25,000 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,600 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall sut mae ein hallyriadau carbon yn achosi'r Effaith Tŷ Gwydr a'r Newid yn yr Hinsawdd

Maw 18fed Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu am Ynni Cymunedol

Maw 18fed Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Monitro lefelau golau mewn ystafelloedd dosbarth

Maw 18fed Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Maw 18fed Ebr 2023
2023
6 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Maw 28ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall sut mae ein dewisiadau trafnidiaeth yn effeithio ar yr amgylchedd

Gwe 24ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwilio i weld a yw gwres a dŵr poeth yr ysgol wedi'u diffodd yn ystod gwyliau'r ysgol

Maw 21ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn cwrdd â'r gofalwr neu reolwr safle i drafod eu rôl mewn arbed ynni

Maw 21ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - adolygu amseriadau gwresogi

Maw 21ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddi defnydd o ynni eich ysgol - pan fydd disgyblion yn yr ysgol

Maw 14eg Maw 2023