Ysgol Pen y Bryn

Special Glasbury Road, Morriston, Swansea SA6 7PA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 633 133 £66.50 n/a 180%
Y llynedd 79,500 16,700 £3,390 dim -32%
Nwy data: 23 Meh 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 440 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £19 ac wedi cynhyrchu 93 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  85% sy'n costio£31 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£950 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£750 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£420 830 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Inswleiddio'r pibellau dŵr poeth
£1,500 3,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Maw 2023
2022
1 weithred

Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni

Maw 13eg Rhag 2022

Ysgol Pen y Bryn Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Ysgol Pen y Bryn mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council