Heathfield Primary School

Primary Heathfield Rd, Handsworth, Birmingham B19 1HJ

Gad i ni edrych ar y data defnydd ynni ar gyfer dy ysgol:

Nwy

Pethau i'w gwneud

Dim gweithgareddau wedi'u cwblhau, dechreua!

Rho gynnig ar yr un hwn yn gyntaf:

Nid yw dy ysgol wedi sgorio unrhyw bwyntiau eto y flwyddyn ysgol hon

Cwblha weithgaredd i sgorio pwyntiau ar Sbarcynni. Dim ond 20 o bwyntiau sydd angen i chi eu sgorio i gael mwy nag yr ysgol nesaf!Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Llun 1af Mai 2023

Heathfield Primary School Pupils