Heathfield Primary School

Primary Heathfield Road, Handsworth, Birmingham B19 1HJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,950 190 £462 n/a +3.8%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,010 212 £67.60 n/a +18%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 11 Rhag 2022 - 25 Medi 2023. Nwy data: 25 Ion 2023 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 3.8%, gan gostio £17 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Y defnydd trydan brig y llynedd oedd 37 kW. Mae gan yr ysgolion o faint tebyg sy'n perfformio orau ddefnydd brig o 36 kW. Daliwch ati i ddiffodd i arbed hyd yn oed mwy o drydan!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,700 5,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£770 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Llun 1af Mai 2023

Heathfield Primary School Pupils