Kent

Rydym yn gweithio gydag 1 ysgol yn y grŵp hwn.

Gweld cymhariaeth o ddefnydd trydan ar draws nifer o feincnodau allweddol. Neu archwiliwch yr holl feincnodau cymharu ysgolion ar gyfer y grŵp hwn.

Trydan

Dadansoddiad llwyth sylfaenol

Sut mae llwyth sylfaenol eich ysgolion yn cymharu ag ysgolion eraill ar Sbarcynni, sydd â nifer tebyg o ddisgyblion?

0

0

Gweld cymhariaeth fanwl

Dadansoddiad o ddefnydd trydan brig

Sut mae dadansoddiad defnydd trydan o fewn dydd eich ysgolion yn cymharu ag ysgolion eraill ar Sbarcynni, sydd â nifer tebyg o ddisgyblion?

0

0

Gweld cymhariaeth fanwl

Newidiadau hirdymor yn y defnydd o drydan

Sut mae’r newidiadau hirdymor yn nefnydd trydan eich ysgolion yn cymharu ag ysgolion eraill ar Sbarcynni, sydd â nifer tebyg o ddisgyblion?

0

0

Gweld cymhariaeth fanwl

Defnydd o drydan y tu allan i oriau ysgol

Sut mae defnydd trydan y tu allan i oriau ysgol yn eich ysgolion yn cymharu ag ysgolion eraill ar Sbarcynni, sydd â nifer tebyg o ddisgyblion?

0

0

Gweld cymhariaeth fanwl