Kent

Rydym yn gweithio gydag 1 ysgol yn y grŵp hwn.

Rydym yn cynnal dadansoddiad dyddiol ar gyfer pob ysgol i nodi'r meysydd lle mae'r cyfleoedd mwyaf i leihau costau ac allyriadau carbon.

Mae'r dudalen hon yn crynhoi'r arbedion posibl hyn ar draws y grŵp cyfan hwn o ysgolion. Cliciwch ar bennawd i weld yr arbedion ar gyfer ysgolion unigol ac archwilio'r dadansoddiad manwl.

Arbedion
Tanwydd Ysgolion Ynni (kWh) Cost (£) CO2 (kg)
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
1 21,000 £3,200 3,100
Gosod paneli solar
1 12,000 £2,000 2,100
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
1 9,500 £1,400 1,400
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
1 3,400 £510 490