St Peter-in-Thanet C of E Junior School

Junior St Peter-in-Thanet CE Junior School, Grange Road Broadstairs Kent CT10 3EP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,650 333 £247 n/a +6.8%
Y llynedd 87,200 14,700 £13,100 £3,510 -12%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 19 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 6.8%, gan gostio £16 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Y defnydd trydan brig y llynedd oedd 28 kW. Mae gan yr ysgolion o faint tebyg sy'n perfformio orau ddefnydd brig o 28 kW. Daliwch ati i ddiffodd i arbed hyd yn oed mwy o drydan!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,300 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£3,500 3,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£560 630 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,200 2,700 kg CO2
£19,000 Dysgu rhagor

St Peter-in-Thanet C of E Junior School Staff

St Peter-in-Thanet C of E Junior School Pupils