The Judd School

Secondary Brook Street, Tonbridge, Kent TN9 2PN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 10,800 1,060 £1,620 n/a -1.2%
Y llynedd 566,000 93,100 £84,900 £34,100 +2.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Tach 2023
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 25 Medi 2023. Nwy data: 3 Tach 2022 - 22 Maw 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 61 kW yn y gaeaf i 29 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £7,600 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 390 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £57 ac wedi cynhyrchu 62 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£25,000 28,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£34,000 38,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£15,000 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£2,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor