Dangosfwrdd Oedolion

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,300 74.3 £195 n/a +43%
Y llynedd 46,400 -2,070 £6,960 dim -28%
Nwy Wythnos ddiwethaf 7,430 1,560 £223 n/a -16%
Y llynedd Data ar gael o Meh 2023
Trydan data: 1 Medi 2019 - 26 Maw 2023. Nwy data: 10 Meh 2022 - 25 Maw 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,700 4,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,300 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£340 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Coldean Primary School Pupils