Perth and Kinross

Rydym yn gweithio gyda 7 o ysgolion yn y grŵp hwn.

Rydym yn cynnal dadansoddiad dyddiol ar gyfer pob ysgol i nodi'r meysydd lle mae'r cyfleoedd mwyaf i leihau costau ac allyriadau carbon.

Mae'r dudalen hon yn crynhoi'r arbedion posibl hyn ar draws y grŵp cyfan hwn o ysgolion. Cliciwch ar bennawd i weld yr arbedion ar gyfer ysgolion unigol ac archwilio'r dadansoddiad manwl.

Arbedion
Tanwydd Ysgolion Ynni (kWh) Cost (£) CO2 (kg)
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
5 556,000 £131,000 89,700
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
6 298,000 £70,700 48,300
Lleihau eich defnydd trydan brig
6 217,600 £52,800 37,000
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
5 111,000 £26,600 18,200
Gosod paneli solar
4 87,000 £21,300 15,800
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
3 201,000 £7,300 42,900
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
2 125,000 £5,300 26,400
Gwella eich rheolaeth thermostatig
3 121,000 £5,120 25,100
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
6 106,400 £4,430 22,300
Trowch y gwres i lawr 1°C
4 48,700 £2,050 10,200