Moncreiffe Primary School

Primary 19 Glenbruar Crescent, Perth PH2 0AJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,050 105 £252 n/a -3.3%
Y llynedd Data ar gael o Ebr 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 994 209 £41.80 n/a +3.8%
Y llynedd 143,000 29,900 £4,580 £488 -5.3%
Trydan data: 1 Mai 2023 - 28 Medi 2023. Nwy data: 17 Gorff 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 950 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £31 ac wedi cynhyrchu 200 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 12% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £600 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,600 990 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,600 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£970 4,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£980 6,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£360 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Gwe 3ydd Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Gwe 3ydd Chwe 2023
2022
3 o weithredoedd

Started working towards an energy saving target

Gwe 18fed Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion a staff yn gosod targed lleihau ynni

Gwe 18fed Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 18fed Tach 2022

Moncreiffe Primary School Pupils