Invergowrie Primary School

Primary 14 Errol Road, Invergowrie DD2 5AD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,560 313 £373 n/a -2.5%
Y llynedd 79,900 13,300 £14,900 £9,320 -5.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,400 294 £58.90 n/a +109%
Y llynedd 69,900 14,700 £2,370 dim -25%
Trydan data: 1 Awst 2018 - 21 Medi 2023. Nwy data: 9 Medi 2020 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,200 3,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,600 5,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£12,000 8,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£410 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,400 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Gwe 10fed Chwe 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Gwe 20fed Ion 2023

Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni

Mer 18fed Ion 2023
2022
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 4ydd Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu posteri arbed ynni

Mer 2ail Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwneud hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen ar ôl ysgol

Maw 1af Tach 2022

Invergowrie Primary School Pupils