Fairview School

Special Oakbank Crescent, Perth PH1 1DF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,090 313 £742 n/a +11%
Y llynedd 148,000 24,500 £28,300 £26,000 +2.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 5,100 1,070 £214 n/a +119%
Y llynedd 355,000 74,600 £11,800 £3,960 -12%
Trydan data: 1 Awst 2018 - 27 Medi 2023. Nwy data: 16 Maw 2019 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd fe wnaethoch chi ddefnyddio 12,000 kWh o nwy a4,400 kWh o drydan yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr hydref 2022. Diffoddwch eich gwres, dŵr poeth ac offer trydanol i arbed tua£1,500 eleni. 
Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  99% sy'n costio£110 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£11,000 7,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,900 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£11,000 7,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£33,000 23,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,800 8,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd