Roseland Multi-Academy Trust

Rydym yn gweithio gyda 5 o ysgolion yn yr ymddiriedolaeth aml-academi hon.

Gweld cymhariaeth o ddefnydd trydan a nwy ar draws nifer o feincnodau allweddol. Neu archwiliwch yr holl feincnodau cymharu ysgolion ar gyfer y grŵp hwn.

Trydan

Dadansoddiad llwyth sylfaenol

Sut mae llwyth sylfaenol eich ysgolion yn cymharu ag ysgolion eraill ar Sbarcynni, sydd â nifer tebyg o ddisgyblion?

0

0

Gweld cymhariaeth fanwl

Dadansoddiad o ddefnydd trydan brig

Sut mae dadansoddiad defnydd trydan o fewn dydd eich ysgolion yn cymharu ag ysgolion eraill ar Sbarcynni, sydd â nifer tebyg o ddisgyblion?

0

0

Gweld cymhariaeth fanwl

Newidiadau hirdymor yn y defnydd o drydan

Sut mae’r newidiadau hirdymor yn nefnydd trydan eich ysgolion yn cymharu ag ysgolion eraill ar Sbarcynni, sydd â nifer tebyg o ddisgyblion?

0

0

Gweld cymhariaeth fanwl

Defnydd o drydan y tu allan i oriau ysgol

Sut mae defnydd trydan y tu allan i oriau ysgol yn eich ysgolion yn cymharu ag ysgolion eraill ar Sbarcynni, sydd â nifer tebyg o ddisgyblion?

0

0

Gweld cymhariaeth fanwl


Newidiadau hirdymor yn y defnydd o nwy

Sut mae'r newidiadau hirdymor yn nefnydd nwy eich ysgolion yn cymharu ag ysgolion eraill ar Sbarcynni, sydd ag arwynebedd llawr tebyg?

0

Gweld cymhariaeth fanwl

Defnydd o nwy y tu allan i oriau ysgol

Sut mae defnydd nwy eich ysgolion y tu allan i oriau ysgol yn cymharu ag ysgolion eraill ar Sbarcynni, sydd ag arwynebedd llawr tebyg?

0

0

Gweld cymhariaeth fanwl

Dadansoddiad rheolaeth gwres

Sut mae dadansoddiad rheoli gwres eich ysgolion yn cymharu ag ysgolion eraill ar Sbarcynni, sydd ag arwynebedd llawr tebyg?

0

0

Gweld cymhariaeth fanwl

Dadansoddiad rheolaeth thermostatig

Sut mae dadansoddiad rheolaeth thermostatig eich ysgolion yn cymharu ag ysgolion eraill ar Sbarcynni, sydd ag arwynebedd llawr tebyg?

0

Gweld cymhariaeth fanwl