Treviglas Academy

Secondary Bradley Road, Newquay, Cornwall TR7 3JA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,510 391 £1,370 n/a -18%
Y llynedd 417,000 64,300 £120,000 £57,200 -9.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Trydan data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Nwy data: 14 Maw 2023 - 17 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 35 kW yn y gaeaf i 13 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £25,000 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 480 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £130 ac wedi cynhyrchu 67 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£12,000 6,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£61,000 33,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£30,000 18,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£20,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,000 7,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Treviglas Academy Pupils