Pawlett Primary School Academy

Primary Gaunts Road,. Pawlett, BRidgwater, Somerset TA6 4SB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 323 31.9 £88.90 n/a -2.0%
Y llynedd 17,800 3,000 £3,440 £1,080 n/a
Trydan data: 1 Chwe 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 2.1 kW yn y gaeaf i 0.57 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £730 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 250 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £49 ac wedi cynhyrchu 43 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£350 240 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£720 440 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£1,500 940 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£560 360 kg CO2
£3,500 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
5 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynllunio a chynnal ymgyrch i ddiffodd goleuadau a defnyddio golau naturiol ar ddiwrnodau heulog

Mer 28ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Mer 28ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Llun 26ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu arddangosfa arbed ynni

Llun 26ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Archwiliad ynni o geginau'r ysgol

Maw 13eg Meh 2023
2023
5 o weithredoedd

Glanhawyd ffenestri i leihau'r angen am oleuadau

Llun 29ain Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Rhoi thermomedrau ym mhob ystafell ddosbarth i fonitro tymheredd yr ystafell

Llun 22ain Mai 2023

Rhoddwyd thermomedrau ym mhob ystafell ddosbarth

Llun 22ain Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Communicating the message to the Teachers/ Principal

Sul 21ain Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn siarad â busnes yr ysgol neu’r rheolwr ystad am wella effeithlonrwydd goleuadau’r ysgol

Mer 17eg Mai 2023

Pawlett Primary School Academy Staff

Pawlett Primary School Academy Pupils