The Roseland Academy

Secondary Tregony, Truro, Cornwall TR2 5SE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,240 1,060 £1,640 n/a +11%
Y llynedd 238,000 40,200 £69,900 £26,800 n/a
Trydan data: 24 Awst 2022 - 18 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 14% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £4,700 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 11%, gan gostio £170 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,200 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£28,000 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£6,700 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£14,000 8,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£9,600 5,000 kg CO2
£32,000 Dysgu rhagor

The Roseland Academy Pupils