Swainswick Church School

Primary Innox Lane, Upper Swainswick, Bath, Somerset BA1 8DB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 350 37.2 £52.50 n/a -0.8%
Y llynedd 17,900 2,810 £2,690 £644 -0.8%
Nwy Wythnos ddiwethaf 13.4 2.82 40.30c n/a -50%
Y llynedd Data ar gael o Sad 14 Hyd 2023
Trydan data: 19 Mai 2010 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 14 Hyd 2022 - 2 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 2.1 kW yn y gaeaf i 0.63 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £29 yn flynyddol.
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 2.3% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £27 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£380 450 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£640 720 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gweld gwres gyda chamera delweddu thermol

Gwe 11eg Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynhaliwch Ddiwrnod Haenu i Fyny Pweru i Lawr

Gwe 11eg Tach 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Gwe 1af Ebr 2022
2021
1 weithred

Swainswick Church School became an active user of Energy Sparks!

Maw 25ain Mai 2021

Swainswick Church School Pupils